PRIMA PAGINA
DESPRE NOI
SERVICII
RCA
CASCO
ACTE VANZARE CUMPARARE
CONTACT
FAX: 021 311 40 56
TEL: 021 315 32 25
anunturi auto, masini, second hand
Preturile sunt afisate in: LEI
1 EUR = 4.1333 RON
1 USD = 2.9189 RON
anunturi auto, masini, second hand

CASCO

                                                 SCURTA DEFINITIE

CASCO - este asigurarea facultativa a autovehiculelor pentru avarii si furt.

 

1.CE AUTOVEHICULE SE POT ASIGURA?

Se pot asigura autovehicule,vehicule pentru transporturi terestre de bunuri sau persoane,actionate pe principiul motorului,precum si altele ,construite sau echipate pentru diverse destinatii speciale.

Remorcile si semiremorcele se pot asigura separat.

Asigurarea se incheie numai pentru riscuri prevazute in conditii,cu fransizele,excluderile,extinderile,clauzele speciale prevazute expres in aceasta si in suplimentele de asigurare.

ATENTIE: De regula nu se asigura masinile mai vechi de 10 ani.

Generalli S.A. - pana la 6 ani

Omniasig S.A. + Unita S.A. - pana la 15 ani

BCR Asigurari - pana la 15 ani

Cerere oferta pentru autovehicule mai vechi de 10 ani = aprobarea speciala de la sucursala zonala.

 

2 INFORMATII GENERALE - DEFINITII

 

Asiguratul este persoana fizica sau juridica ce detine in proprietate un autovehicul inmatriculat pe teritoriul Romaniei conform legislatiei in vigoare.

Beneficiarul asigurarii,este persoana fizica sau juridica ce detine in proprietate autovehiculul ce face obiectul contractului de asigurare casco si care in cazul producerii evenimentului asigurat este intdreptatita sa primeasca despagubirea.

 

- Suma asigurata reprezinta valoarea maxima a despagubirii pe care asiguratorul o plateste asiguratului ca urmare a producerii evenimentului asigurat.Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinoirii asigurarii.Valoarea reala a autovehiculului reprezinta valoarea de comercializarea de nou la data asigurarii ( conform facturilor , cataloagelor sau listelor d preturi ) , mai putin uzura , stabilita in raport cu vechimea acestuia.

- Cota de prima : valoarea procentului ce se aplica asupra SA in vederea stablirii PA anuale.

-Prima de asigurare - reprezinta suma de bani , renumeratia pe care o primeste asiguratorul de la asigurat in schimbul prestatiei promise , respectiv protectia pentru riscurile stabilite.

-Fransiza este partea din fiecare dauna ( calculata ca procent din suma asigurata ) stabilita prin contract si suportata de catre Asigurat.

 

3. INFORMATII GENERALE - FRANSIZE

Fransizele se aplica dupa cum urmeaza:

Obligatoriu pentru:

 - furtul total al vehicolului : procent din suma asigurata ( exemplu : 20 % din suma asigurata ) ;

 - furtul unor parti componente ori piese ale acestuia,precum si pagubele provocate acestuia ca : procent din suma asigurata ( exemplu : 5% din suma asigurata ) urmare de a furtului sau a tentativei de furt.

Optionale (facultative) pentru avarii totale sau partiale:

 - caz in care Asiguratul , in functie de procentul din suma asigurata ales ca franciza, beneficiaza de o reducere a primei de asigurare.

 

4. INFORMATII GENERALE

  - Perioada de asigurare  - Politile de asigurare se incheie pe ani de asigurare.

 - La cerere, politile se pot incheia si pe perioade subanuale, dar minim pentru 6 luni de asigurare.

 - Pentru autovehiculele comercializate in sistem leasing sau rate , politile de asigurare se pot incheia pe toata perioada de leasing.

 - Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 0 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in polita, dar nu mai devreme de data emiterii politei si platii primei de asigurare de catre Asigurat si inceteaza :

 * la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate ;

 * la data producerii unei daune totale , prin plata despagibirii de catre Asigurator.

4. INFORMATII GENERALE

 - Suplimentele de asigurare la polita existenta incep din prima zi din perioada de valabilitate inscrisa in suplimentul de asigurare , dar nu mai devreme de ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si platii primei de asigurare corespunzatoare si inceteaza odata cu polita la care este anexat acesta

 - In cazul instrainarii autovehicolului, in termen de 5 zile lucratoare  de la data interventiei acesteia,Asiguratul poate sa solicite in scris transferul politei pentru un alt vehicol detinut de acesta.

Transferul se face prin emiterea de catre Asigurator a unui supliment de asigurare , dupa completarea unei cereri - chestionar si intocmirea unui nou raport de inspectie pentru noul autovehicul , prin recalcularea primelor de asigurare in functie de caracteristicile si valoarea acestuia. In cazul in care nu s-a solicitat efectuarea transferului , polita de asigurare se reziliaza de la data instrainarii.

 

5. CLASIFICAREA RISCURILOR ASIGURATE

Clasifcare riscurilor asigurate:

 - avaria partiala reprezinta avaria suferita de autovehicolul asigurat in urma producerii unui accidentin trafic sau in avarierea in parcarea acestuia cu un autor cunoscut / necunoscut . In general , asiguratorul inscrie dauna in acesta categorie, daca valoarea acesteia nu depaseste 75 - 80% din suma asigurata.

 - avariere totala - concluzia unei avarii totale este stabilita de catre asigurator pe baza unui deviz de reparatie sau pe baza a unui memoriu tehnic.

 - furt partial - reprezinta furtul unor parti componente ale autovehiculului , inclusiv roata de rezerva . In dauna se incld si avariile produse in urma spargerii masinii .

 - furt total.

ASIGURATORUL VA DESPAGUBI INTOTDEAUNA EFECTUL UNUI RISC ASIGURAT , DAR NU SI CAUZA - EXEMPLU : DACA RUPEREA UNUI PIVOT IN MERS DETERMINA RASTURNAREA MASINII, ASIGURATORUL VA DESPAGUBI REPARAREA MASINII MAI PUTIN COSTUL PIVOTULUI

 

6. RISCURI ASIGURATE

 - pagube produse din loviri, ciocniri, zgiriere, rasturnare, caderea unor corpuri pe autoturism.

 - pagube cauzate de furtuna, inundatii, cutremur, grindina, ploaie torentiala, alunecare de teren, avalansa, carbonizare, explozie, afumare.

 - furtul autovehicolului, a unor parti componente sau a pagubelor provocate in urma tentativei de furt.

 - pagubele cauzate ca masuri luate pentru salvarea lui.

 - pagubele produse asupra partilor componente sau a pieselor autovehiculului in timp ce acestea se aflau demontate in vederea efectuarii reparatiei sau intretinerii.

 - cheltuielile de transport ale vehiculului avariat la atelierul de reparatii - acest atelier trebuie sa fie cel mai apropiat de locul unde s-a produs evenimentul asigurat

Vandalismul reprezinta actiunea rauvoitoare a unei terte persoane asupra autovehiculului ce face obiectul contractului.

Observatie : In functie de asiguratorul ales acest risc poate fi acoperit sau nu sau poate fi cumparata prin plata unei prime suplimentare.

7.EXCLUDERI

 

 - pagubele cauzate autovehicolului de intretinere necorespunzatoare sau de o utilizare improprie destinatiei acestuia, cele cauzate prin intrebuintare , functionare, uzare ori ca urmare a defectelor de fabricatie ale materialului sau pieselor ( inclusiv amplasarea gresita ) ,influentei temperaturii asupra motorului autovehicolului ( de exemplu ca urmare a inghetarii apei din instalatia de racire ), precum si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungerii sau supraincalzirii ;

 - pagubele produse anvelopelor sau camerelor prin taiere, intepare, explozie, cu exceptia cazurilor cind aceste pagube a rezultat ca urmare a producerii unor riscuri asigurate insusi autovehiculului ;

 - pagubele produse prin actiunea curentului electric asupra oricaror componente ale instalatiei electrice ;

 - pagubele produse dotarilor suplimentare dotate la autovehicul, daca nu au fost declarate de Asigurat in cerere-chestionar si valoarea acestora nu a fost inclusa in suma asigurata a autovehiculului ;

 - pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a patrunderii cu acesta  in locuri inundate ;

 - pagubele indirecte (de exemplu ; reducerea valorii autovehiculului dupa reparatie , pierderi cauzate de lipsa folosintei autovehiculului, etc. ) ;

 - partea din paguba care s-a marit din cauza neluarii masurilor pentru limitarea acesteia ;

 - pagubele produse acelor parti ale autovehiculului care erau avariate  la incheierea asigura si sunt mentionate in raportul de inspectie al acestuia, care nu au fost remediate de Asigurat  si constatate de Asigurator pana la data producerii riscului asigurat ;

 - inlocuirea anumitor piese avariate a caroseriei autovehiculului asigurat , aflat in perioada de gratie,pentru remedierea carora, desi reparatia este tehnic posibila si nu afecteaza siguranta circulatiei, unitatea reparatoare impune inlocuirea piesei in scopul mentinerii garantiei ;

 - pagubele produse oricarui subansamblu sau parti componente ale autovehiculului prin nerespectarea normelor privind incarcarea marfii pe timpul transportului ;

 - pagubele produse pieselor de rezerva, huselor, prelatelor ( cu exceptia celor montate vehicolelor cu coviltir ), combustibilelor sau oricaror altor bunuri existente in autovehicule :

 - pagubele cauzate exteriorului cit si interiorului autovehiculului, de actiunea substantelor corozive ;

 - pagube produse autovehicolului in timpul sau ca urmare a transportarii, tractarii, remorcarea acestuia ;

 - cheltuielile facute pentru remedierea unor reparatii nereusite, precum si cele pentru transformare precum sau imbunatatire a autovehiculului in comparatie cu starea lui anterioara producerii riscului asigurat ;

 - cazul in care Asiguratul nu a instiintat in scris Asiguratorul, in termenul prevazut in contractul d asigurare si a procedat la repararea autovehicolului fara acordul Asiguratorului, inainte ca reprezentantul acestuia sa efectueze constatarea pagubei ;

 - pagubele produse autovehiculului de :

 a) razboi (declarat sau nu ) , invazia sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, greve, tulburari civile, terorism ;

 b) explozie atomica, radiatie sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile ;

 c) poluare sau contaminare de orice masura sau din orice cauza ;

 - pagubele produse autovehiculului , in cazul in care :

 a) accidentul a fost produs cu intentie ;

 b) accidentul a fost produs autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice , precum si in timpul comiterii unor fapte incriminatede dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni,chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni ;

 - accidentul a fost produs cat autorul infractiunii incerca sa se sustraga de la urmarire ;

 - autovehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil sau o autorizatie de circulatie valabila ;

 - in momentul accidentului, autovehiculul era condus sau actionat de o persoana fara permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule, ori dupa ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce.

 Prevederile de la ultimele aliniate nu se aplica daca autovehiculul era furat.

 - furtul sau tentativa de furt, daca la politie nu s-a inregistrat o reclamatie in acest sens, precum si in cazul care la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia Asiguratului-persoana fizica, juridica, presupusii acesteia ;

 - cazul in care Asiguratul a incredintat, cu consimtamantul sau, autovehiculul asigurat unei persoane care refuza sa il restituie ;

 - cazurile in care persoana cuprinsa in asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmarilor acestora.

 

 8. INCETAREA CONTRACTULUI

 - contractul de asigurare pentru asigurarea auto CASCO inceteaza la expirarea termenului de valabilitate, fiind supus reinoirii.

 - asiguratul nu mai  are interes asigurabil cu privire la autovehiculul respectiv.

 - asiguratul nu a platit prima de asigurare la termenul scadent si nici la termenul de pasuire daca exista un astfel de termin in contract.

 - asiguratul a dovedit rea credinta fie in :

 a)declaratiile facute la suma asigurata

 b) a provocat singur evenimentul asigurat pentru a obtine o despagubire necuvenita.

 c) necomunicarea pierderii interesului asigurabil cu privire la autovehiculul asigurat.

 

9.REZILIEREA CONTRACTULUI

 - neachitarea unei rate de la prima pana la data scadenta sau in perioada stabilita pana la pasuire ( acolo unde exista ) are drept consecinta rezilierea  de drept a politei de asigurare.

 - incalcarea obligatiilor contractuale de catre Asigurat,atrage in cele mai multe cazuri respingerea cererii de indemnizare sau asocierea acesteia cu masuri de reziliere a contractului de asigurare daca incalcare contractului a fost asa de grava incit fiinta contractului nu se mai poate mentine.

Exemplu in situatii de culpa grava :

 a) provocarea riscului asigurat cu intentie

 b) neplata primei de asigurare

 c) informarea Asigoratorului, cu rea credinta, asupra valorii reale a autovehiculului

 d) schimbarea substantiala a imprejurarilor riscului in raport de contractul d asigurare pe care Asiguratul nu a comunicat-o Asiguratorului.

 

10. DENUNTAREA CONTRACTULUI

 partile pot denunta contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte parti ,oricind pe parcursul valabilitatii acestuia, prin notificare scrisa transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la domiciliul sediul cunoscut al partii notificate, cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare.

Societatea de asigurari poate sa denunte contractul inainte de producerea evenimentului asigurat sau sa refuze plata despagubirii dupa producerea evenimentului asigurat, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina despagubiri de la asigurator prin frauda sau tentative de frauda.

 - In cazul denuntarii contractului de catre Asigurator, acesta va restitui, pro tata temporis - partea din prima de asigurare corespunzatoare perioade cuprinse intre data incetarii contractului si data expirarii perioadei inscrisa in polita.

 - In cazul denuntarii contractului de catre Asigurat, partea din prima de asigurare incasata intre data de incetarii contractului si data expirarii perioadei de asigurare inscrisa in polita se va restitui pro tata temporis  asiguratului, numai daca pana la data incetarii contractului nu au avut loc sau nu au fost avizate evenimente asigurate.

9.REPUNEREA IN VIGOARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Polita poate fi repusa in vigoare, in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 a) in termenul stabilit in contract Asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare.

 b) Asiguratul nu solicita pretenti de despagubire pentru eventualele pagube produse autovehiculului in perioada in care polita este reziliata.

 c) Reprezentantul Asiguratorului sa intocmeasca un nou raport de inspectie a autovehiculului.

 d)Asiguratul sa efectueze plata ratei restante de la data repunerii in vigoare a politei.

 e) Polita de asigurare se considera repusa in vigoare icepind cu ora 0 a urmatoarei zile in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

 f) La asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an ( dar nu mai putin de 6 luni ), primele de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1/10 din prima anuala, orice luna de asigurare inceputa considerandu-se luna intreaga.

 

13.UNDE SE VALIDEAZA CASCO?

POLITA DE ASIGURARE VALIDEAZA PE TERITORIUL ROMANIEI SAU ACOPERIREA DE RISCURI POATE FI EXTINSA, LA CEREREA ASIGURATULUI SI IN AFARA TERITORIULUI ROMANIEI.

14.ACTELE NECESARE PENTRU INCHEIEREA UNEI POLITE

 - COPIE DUPA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE SI CARTEA DE IDENTITATE

 - COPIE CI SAU CUI PROPRIETAR AUTOVEHICUL

 - COPIE DUPA FACTURA DE CUMPARARE SI AUTORIZATIA PROVIZORIE DE CIRCULATIE, IN CAZUL AUTOVEHICULELOR NOI, ACHIZITIONATE DIRECT DE LA PRODUCATORII SAU  DEALERII DIN ROMANIA.

15. ACTELE CARE SE INTOCMESC LA INCHEIEREA POLITEI

 - CEREREA-CHESTIONAR - REPREZINTA ETAPA IN CARE ASIGURATUL ISI EXPRIMA DORINTA DE A INCHEIA ASIGURAREA SI DE A OFERI INFORMATIILE NECESARE PENTRU EVALUAREA RISCULUI.SEMNATURA DECLARANTULUI REPREZINTA ASUMAREA RASPUNDERII ACESTUIA PENTRU EXACTICITATEA DATELOR.

 - INSPECTIA DE RISC - CONSTATARE STARII AUTOVEHICULULUI LA INCHEIEREA ASIGURARII.

 - NOTA DE CALCUL

 - POLITA DE ASIGURARE

 16.CALCULE

CALCULUL SUMEI ASIGURATE:

  -Autovehicule noi ( este valoarea de factura cu TVA )

  -Autovehicule second hand (valoarea de nou se ia din catalog Schwacke sau Apia si se scade uzura )

CALCULUL COTEI DE PRIMA: CP

 Cota de baza * Coeficient de majorare * Coeficient de micsorare (reducere) = COTA FINALA

COEFICIENTI DE MAJORARE (supraunitari) :

 a) SA > decit o anumita valoare intre 25 - 35 000 EUR

 b) aut. utilizate ca taxiuri, maxi-taxi, rent-a-car, scoala de soferi.

 c) ani consecutivi cu dauna ; scoaterea fransizei ; includerea unor clauze suplimentare

COEFICIENTI DE MAJORARE :

 a) Plata integrala

 b) Parc de autovehicule

 c) GPS / ALARMA

 d) Ani de asigurare cu 0 daune

 e) Se scoate furtul

SECTIUNEA : ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR DIN AUTOVEHICUL

 - Riscuri acoperite :  1. Deces - ca urmare a unui accident

                                2. Invaliditate permanenta - ca urmare a unui accident

                                3. Cheltuieli medicale

 

 - Sume asigurate :  1. Pentru fiecare persoana din autovehicul

                               2. la alegerea clientului

 

 - Prime de asigurare :  1. In functie de destinatia autovehiculului

                                    2. Transport persoane / Transport marfa

 

CALCULUL PRIMEI DE ASIGURARE : PA

       Calculul se face in functie de :       a) Tip autovehicul

                                                            b) Vechime

                                                            c) Coeficient de majorare / reducere

                                                            d) Modalitatea de plata ( integral, rate sau anticipat )

 

 

CALCUL FINAL ALPRIMEI DE ASIGURARE:

PRIMA DE ASIGURARE (PA) =SA * CP finala

 

 

 

Companii de leasing, preluare leasing
Masini, auto leasing Unicredit Leasing